Tag Archives | corporate culture

Skelett är svåra att dölja i glashus – transparens & corporate integrity

En nyckelfaktor med sociala medier, som vält omkull det traditionella marknadsföringsarbetet, är att medan man tidigare kunnat forma en image med hjälp av profil-material, reklam och butiker – företagets kuliss och skyltfönster – så speglas nu företagets inre i allt större utsträckning. Du måste bygga och vårda din identitet, ditt inre rum. När fasaden är genomskinlig spelar det ingen roll hur långt in du försöker dölja skeletten, de kommer fram till slut.

Enligt Jerry Silwer blir transparens mer och mer av en naturlag. Det finns inga val längre utan det gäller snarare att anpassa sig. Han tycker att vi bör se på Svenska internetstartups som exempel “med sin affär på webben och med ett naturligt förhållningssätt till öppenhet”. Frågan om transparens diskuteras även på min arbetsplats som ses som ett ovanligt transparent företag även inom SaaS-sektorn, och det finns osäkerhet. Ska man berätta precis allt vitt och brett eller vad handlar det om egentligen?

Att vara transparent betyder inte om att man ska berätta allt, för alla, hela tiden, om du frågar mig. I slutändan tror jag att det handlar om att kunna stå för den man är. Corporate integrity, skulle jag vilja kalla det. De flesta företag har värdeord, men ibland tappar man nog fokus på de faktiska värde till förmån för ord. Lägg inte fokus på vad som ska kommuniceras, utan på hur man faktiskt kan vara det man vill kommunicera, varje dag. Se till att allt det du ägnar dig åt, i mötesrum, inköp, val av partners, produktutveckling, processser och kontakt med omvärlden överensstämmer med de värden du vill spegla. Då finns det plötsligt inte så mycket kvar att hyscha om.

Som Jeff Jarvis säger “Government is secret by default and open by necessity, it should be open by default and secret by necessity”  tycker jag stämmer in även företag. Man behöver inte berätta allt, av respekt för individer eller inför nylanseringar eller forskning, men var så öppen och ärlig du kan. Och framför allt, se till att finnas tillgänglig och stötta både kunder och andra intressenter i din omvärld.

Comments { 2 }