Community Manager – värdinna för festen eller gästen som gör intryck?

Den här veckan har jag föreläst om Community Management och användning av sociala medier för PR inom en utbildning i digital marknadsföring som arrangeras av NFI

Inflytesrika personer, engagemang och nyckelfrågor var några av de teman som diskuterades under min dragning, liksom community i termer av digitala avgränsade forum jämfört med en gemenskap baserad på engagemang och intresse. Som företag kan man jämföras med en värd/värdinna i det community man driver. Man kan bjuda in sina gäster till en fest (en digital plattform) och presentera dem för varandra, driva samtalsämnen och ställa/svara på frågor men om ingen kommer så blir det ingen fest och när gästerna går så är festen slut. Ibland kan det vara bättre att själv delta som en av besökarna på någon annans arrangemang och försöka göra ett intryck där, istället för att stå för lokalen själv. Att driva ett digitalt forum kräver mycket resurser och ofta är det bättre att underhålla sitt community, gemenskapen, på befintliga plattformar.

Något som väckte en del frågor är betydelsen av enskilda medlemmar och medarbetare i ett community. Av resursskäl kan man inte satsa lika mycket tid och engagemang på alla personer i ett community, även om man gärna skulle vilja, så de flesta behöver göra en avvägning och välja ut de som betyder mest i det strategiska PR-arbetet med en balans mellan inflytesrika personer, som journalister eller talesmän i branschen, liksom kunder, medarbetare eller andra passionerade personer som i sin tur kan stödja den större gruppen.

Här är presentationen:

Ett starkt & positivt laddat community leder till fördelar på många olika plan – internt likväl som i marknadsföring/försäljning och produktutveckling. Här är några av fördelarna:

  • Engagerade kunder spenderar mer
  • Nya affärsmöjligheter och kortare köpprocess med en ökad trovärdighet
  • Minskade annonskostnader / kostnadseffektivitet
  • Ökad input till produktutveckling och beslutsfattande
  • Bättre kunskap om intressenter ger tidiga indikationer på förändringar och ger företaget möjlighet till snabbare anpassning och utveckling
  • Intern effektivitet ökar
  • Engagerade medarbetare lockar mer kompetent personal

Andra som föreläste var Marie Andervin och Per Nilsson.

 

Tweet or Like

About Pernilla

Digital PR Strategist with a passion for communications, carnival samba, travelling and outdoor adventures. Aiming to make every day colorful!

, , , ,

No comments yet.

Kommentera