Kan företag bygga nätverk? (SSWC 2011)

Här är en sammanfattning samt video från den session min kollega @ddesk (Kristofer Björkman) modererade på sswc 2011. Vi ville veta mer om hur de övriga deltagarna ser på huruvida företag kan och bör bygga nätverk.

Med bakgrund av hur den sociala webben och nya tjänster har förändrat möjligheterna för personligt nätverkande och gemenskap, tycks inte företagen ha hängt med i samma utsträckning i kontakter med sin omvärld. Därför frågar vi oss:

1. Kan företag vara sociala?
Kan företag skapa relationer och bygga nätverk? Har företag en social graf? Vilka sociala objekt bygger den sociala grafen i så fall på, är det företagsnamn, produkt eller ämnesområden?

2. Är det människorna inom ramen för företaget som utgör företagets nätverk?
Är det de personliga kontakterna som utgör företagets nätverk Är det då dessa individers sakkunnighet och ämnesområden som är företagets sociala objekt?

Det var stora frågor på 40 minuter, lite för stora visade det sig, speciellt eftersom det önskades både idémässig lösning och tekniska system för att ta hand om kontakterna.

Lite olika diskussioner tar form. Annika Lidne (@annika) tycker att vi behöver dela upp relationen i två nivåer. Där du kan ha en funktionell relation med varumärket, tex där personen vill ha ett enkelt svar på en fråga, medan den faktiska relationen sker mellan människor.

Sedan hamnar vi ganska snabbt i en diskussion om “ägandeskapet” av varumärket och relationerna. Bland andra, får vi höra värdefulla tankar från @annika (Annika Lidne) @fritjof (Fritjof Andersson)  (@bjornalberts) Björn Alberts och @Carnebro (Anna-Carin Carnebro) @tesas (Therese Göterheim) och @mikaelgreen (Mikael Green). Det pratas om risk och möjligheter som kommer med att individer tar på sig varumärkeshatten.

Alla har inte fallenhet för att skriva och prata för företaget. Det finns en anledning till att vi har kommunikationsutbildningar, som också de flesta i rummet har gått (det susar ett mmm) Kommunikationsutbildningar är bra, bekräftar vi. Men också att de ofta handlar om hur vi pratar innefrån och ut, medan tex präster och psykologer ofta faktiskt är bättre på att bygga relationer och hantera människor i oförutsedda situationer (Annika igen). Men när de avdankade prästerna som söker ny karriär som säljare har sinat så bör vi utbilda internt, och ge personer mandat för större frihet att kommunicera i sociala medier och uppmuntra delaktighet.

Kristofer kommer fram till  att vår gemensamma slutledning (jag tror att alla närvarande höll med) är att företagens nätverk, och sociala graf, kan sägas bestå av medarbetarnas sammantagna nätverk. Sedan vill han ha svar på tjänster och tillvägagångssätt för hur företagen kan nyttja dessa nätverk. Hur tar man hand om de här kontakterna som medarbetarna har? Hur vårdar man relationer som initieras i sociala medier?

Ja, det senare får vi inte riktigt något svar på. Hoppas att fortsättning följer…

Läs Kristofers egen uppföljning.
Fortsatt diskussion om om det personliga resp företagets varumärke.
Därför återvänder jag till SSWC och lärdomar av mina #fail som sponsor 2010.


Tweet or Like

About Pernilla

Digital PR Strategist with a passion for communications, carnival samba, travelling and outdoor adventures. Aiming to make every day colorful!

, , , , ,

Kommentera